EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Aktuální obchodní podmínky obchodu v platném znění od 24.9.2019

(poslední aktualizace od 25.6.2021)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě . Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

 • Název: TOREX BOHEMIA, s.r.o.
 • Sídlo: Prosečská 117, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou
 • IČ: 25027727  (ověření v obchodním rejstříku)
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13040
 • Telefon: (+420) 602 404 666
 • SMS: (+420) 602 404 666
 • WhatsApp: (+420) 602 404 666
 • Email: info@torex.cz
 • Kontaktní adresa: Prosečská 117, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou
 • Seznam provozoven: Prosečská 117, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Niso
 • Adresa pro zasílání reklamací a vratek: TOREX BOHEMIA,s.r.o., Prosečská 117, 468 04 Jablonec nad Nisou
 • Provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. 

Základní informace

Ceny na e-shopu jsou uváděny s DPH včetně poplatků a daní a bez nákladů na doručení. Z důvodů rozdílných sazeb DPH může dojít k přepočítání výše DPH při zadání doručení do jiného státu. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.  

Přijímané způsoby platby:

 • při převzetí (dobírka) v hotovosti nebo kartou. Nelze použít, pokud objednávka obsahuje výrobky upravované na přání klienta
 • předem na účet
 • platební kartou přes platební bránu (PAYU, Borgun)
 • aktuálně nelze platit inkasem z účtu (SEPA platby)
 • aktuálně nelze platit přes PayPal

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, pokud není zřetelně uvedeno, že obsah na fotografii je jen ilustrativní. K posuzování barevných odstínů je nutno použít kalibrované zobrazovací zařízení. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy

Kupující odešle prostřednicvím komunikačních prostředků na dálku svojí objednávku (Jedná se o návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku). Systém prodávajícího odešle kupujícímu potvrzovací e-mail, na jehož základě sděluje kupujícímu, že prodávající objednávku přijal ke zpracování a budoucímu uzavření kupní smlouvy. Během následujícího pracovního dne, nejdéle do 3 pracovních dnů, prodávající návrh objednávky vyhodnotí a uzavře či neuzavře s kupujícím kupní smlouvu a to tak, že:

 1. Objednávku prodávající akceptuje bez výhrad a odešle kupujícímu zboží nebo provede služby. Kupující je informován o uzavření kupní smlouvy odesláním e-mailu nebo zprávy, že zboží bylo expedováno.
 2. Prodávající objednávku akceptuje s výhradami a předá kupujícímu informace, pro které je nutné objednávku upravit. Může se jednat například o úpravu množství, záměnu zboží za obdobné, ve změnu dodací lhůty, způsobu dopravy nebo způsobu platby. Při vývozu mimo ČR může dojít k přepočtu výše DPH dle sazeb místa dodání. V případech, kdy je cena na dotaz, sdělí prodejce prodejní cenu. V případech, kdy je zboží půjčováno v rámci služeb půjčovny, sdělí prodávající výši půjčovného a dohodne termín předání a vrácení. Pokud kupující nevyjádří do 5 pracovních dnů svůj souhlas, je objednávka kupujícího automaticky stornována a kupujícímu jsou vrácena poskytnutá plnění.
 3. Prodávající sdělí kupujícímu důvody, pro které nemůže akceptovat návhr na uzavření smlouvy. 

Prosté přijetí objednávky do systému prodávajícího není akceptací návrhu na uzavření smlouvy!

Doporučujeme kupujícímu, aby v případě, že neobdrží do 15 minut po odeslání objednávky potvrzující e-mail, zkontroloval obsah spamového koše ve své e-mailové schránce a případně kontaktoval naší podporu telefonicky, SMS, on-line chatem, WhatsAppem či e-mailem.

Doručování zboží

Prodávající zveřejňuje na e-shopu  obvyklou lhůtu dodání u každého zboží. Prodávající odešle kupujícímu kompletní objednávku ve lhůtě, která je uvedena mezi položkami objednávky jako nejdelší. Pokud není dohodnuto jinak, není lhůta pro dodání zboží delší než 30 dnů. U zboží skladem je běžná dodací lhůta 2 pracovní dny od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Kupujícímu se doporučuje, aby překontroloval při převzetí od dopravce neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenal tyto závady na přepravní list. Zjištěné závady je vhodné fotograficky zdokumentovat. V případě závažného poškození zásilky, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít od přepravce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. V případě platby dobírkou, vystaví prodávající daňový doklad nejpozději do 2 pracovních dnů po připsání částky dobírky na účet prodávajícího. Prodávající splní svojí povinnost také tím, že odešle dokumenty elektronicky na e-mail kupujícího nebo mu umožní dokumentaci a daňový doklad stáhnout ze serveru prodávajícho.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení (informace zde).

Cenu za doručení u běžných zásilek vypočítává samostatně internetový obchod na základě celkové váhy zásilky. V případech, kdy celkový objem zásilky nebo charakter či povaha objednávaného zboží vybočuje z běžných přepravních parametrů přepravce zboží a je nutno objednávku rozdělit na více zásilek nebo uhradit vícenáklady za přepravu či volit jiného přepravce, je prodávající oprávněn upravit cenu za přepravu a tím i hodnotu objednávky. V tomto případě je prodávající povinen žádat kupujícího o autorizaci upravené objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Pokud kupující neakceptuje změnu ceny, návrh na uzavření smlouvy nebo kupní smlouva se zruší.  Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

 

Balné

Pokud hodnota zásilky přesáhne 300,- Kč je balné zdarma. V opačném případě je účtován poplatek 50,- Kč. U paletových zásilek je stanoven poplatek za kompletaci palety ve výši 200,- Kč bez DPH za paletu zboží. Cena palety je účtována, pokud není sjednána výměna za jinou.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle, sdělí nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné pro odstoupení od smlouvy použít Formulář pro odstoupení od smlouvy . Odstoupení lze také zaslat na e-mail info@torex.cz . V odstoupení doporučujeme uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Výslovně upozorňujeme, na povinnost kupujícího odstoupit od smlouvy zákonným způsobem, pokud se rozhodne zásilku nepřevzít a to zejména v případě objednávek zasílaných na dobírku.

Nepřevezme-li kupující zboží ve stanovené době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit a náklady za zmařenou přepravu zboží k zákazníkovi a od zákazníka a dále poplatek za uskladnění za každý den prodlení a to ve výši 10,- Kč/den počínaje následujícím dnem od konce doby pro převzetí. Maximálně však 300,- Kč.   Pokud není doba na převzetí zásilky stanovena VOP přepravce, má se za to, že tato doba je 7 kalendářních dní. Obdobně se postupuje u osobního odběru. Pokud je zboží předem zaplaceno, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

On-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:

 • Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
 • u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze,
 • u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;
 • u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal;
 • u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik;
 • u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu
 • u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

 

Zrušení smlouvy (objednávky), odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, na základě těchto obchodních podmínek nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít, odstoupit nebo upravit již uzavřenou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a zejména v těchto případech:

 • kupující o sobě prodávajícímu sdělil klamavé nebo neúplné údaje, např. věk
 • kupující objednává zboží nebo služby v neobvyklém rozsahu a množství. Navíc je podezření, že kupující jedná s cílem způsobit prodávajícímu škodu.
 • kupující opakovaně objednává zboží nebo služby, které opakovaně nepřebírá nebo vrací.
 • kupující svým jednáním porušuje dobré mravy nebo může způsobit pohoršení.
 • zásilka se vrátila zpět prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zásilky a kupující neodstoupil od smlouvy. Nárok na úhradu způsobené škody prodávajícímu však nezaniká.
 • zásilku určenou k osobnímu odběru kupující nevyzvedl do 7 dnů od oznámení, že zásilka je připravena k vyzvednutí. Nárok na úhradu způsobené škody prodávajícímu však nezaniká.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě v požadovaném množství nebo je nebude možné dodat do sjednaného termínu, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží. Prodávající nabídne jiné srovnatelné položky, které jsou skladem, a/nebo navrhne jiné řešení situace. V tom případě si však vyžádá prodávající souhlas kupujícího se změnou smlouvy (objednávky). Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen od smlouvy odstoupit, vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. Pokud nedojde mezi kupujícím a prodávajícím k jiné dohodě.

POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Veškerý digitální obsah je poskytován jednorázově bez nároku na aktualizaci a nároku na technickou podporu s vyjímkou případů, kdy je jednoznačně uvedeno jinak. Pro stažení a přehrání digitálního obsahu je potřeba připojení k internetu a operační systém Windows 10.

Digitální obsah bude kupujícímu dodán tak, že prodávající odešle do e-mailové schránky kupujícího e-mail s odkazem, kde je možné digitální obsah stáhnout po dobu 30 dnů. 

Práva a povinnosti z vadného plnění - Reklamace

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelum, nemá obvyklou funkčnost, životnost či bezpečnost, neodpovídá běžným vlastnostem stejného druhu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku. U vybraného zboží s cenou nad 3000 Kč se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatně rozšířenou smluvní záruku v trvání nejméně 36 měsíců.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího ( v kterékoli provozovně, sídle či na dálku) nebo u osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář k dispozici zde. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.) vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

 Adresa pro zasílání reklamací: TOREX BOHEMIA s.r.o. Prosečská 117, 46804 JABLONEC NAD NISOU,Česká republika, tel.: 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající je zapsán do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00038109.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Ostatní

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zboží prodáváno jako dekorativní na jedno použití, nestálobarevné, nevhodné k praní a není určeno k přímému styku s potravinami. Prodávané zboží není hračkou, pokud není uvedeno jinak. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve vztahu ke kupujícímu (konečnému spotřebiteli) plní prodávající prostřednictvím smluvního vztahu se společností EKO-KOM - č. registrace: F00034605. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Smlouva se uzavírá v češtině. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Ing.Petr Holouš

TOREX BOHEMIA,s.r.o.

Jednatel

 

Zrušené obchodní podmínky:Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.2.2016 (v platnosti od 1.2.2016 do 25.5.2018)

Zrušené obchodní podmínky:Všeobecné obchodní podmínky platné od 25.5.2018 (v platnosti od 25.5.2018 do 30.8.2019)