EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  . Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

OBSAH:

1. Kontaktní údaje
2. Rozsah působnosti obchodních podmínek
3. Uzavření smlouvy
4. Ceny a platební podmínky
5. Dodací a přepravní podmínky
6. Výhrada vlastnického práva
7. Odpovědnost za vady
8. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
9. Prodej digitálního obsahu
10. Výroby na přání zákazníka
11. Jurisdikce a rozhodné právo
12. Alternativní řešení sporů
13. Doprava
14. Uživatelský účet
15. Obchodní sdělení
16. Coookies
17. Ochrana osobních údajů
18. Ostatní ustanovení

 

 

1. Kontaktní údaje

Název: TOREX BOHEMIA, s.r.o.

Sídlo: Prosečská 117, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika

IČ: 25027727 (ověření v obchodním rejstříku)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13040

 

Osoba odpovědná za obsah:   Ing.Petr Holouš
Odpovědný vedoucí:   Ing.Petr Holouš
Telefon:   (+420) 602 404 666
SMS:   (+420) 602 404 666
WhatsAPP:   (+420) 602 404 666
E-mail:   info@torex.cz
Adresa pro doručování:   TOREX BOHEMIA,s.r.o. Prosečská 117, CZ-468 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika
Seznam provozoven:

 

Prosečská 117, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou
provozní doba: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Adresa pro zasílání reklamací a vratek:

 

 TOREX BOHEMIA,s.r.o., Prosečská 117, 468 04 Jablonec nad Nisou

 

2. Rozsah

2.1   Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.chytrerousky.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2   Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dodávce zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) uzavírá s prodávajícím v souvislosti s internetovým obchodem prodávajícího.

 • Spotřebitelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkony za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný. Nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Podnikatelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti a má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky se vztahují i na budoucí obchodní vztahy s podnikateli, aniž bychom na ně museli znovu odkazovat.

2.3   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Chce-li nakoupit podnikatel podle vlastních obchodních podmínek nebo pokud připojuje dodatek k našim obchodním podmínkám, odporuje tím jejich platnosti. Tyto úpravy se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme s tím výslovně souhlasili.

2.4   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Objednávkový formulář lze uzavřít v českém, ruském, anglickém nebo německém jazyce.

2.5   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3. Uzavření smlouvy

3.1.  Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závazný návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku.

3.2.  Návrh může zákazník podat prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího (dále jen “objednávku”). Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, kterým je objednávkový proces ukončen, právně závazný návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku na zboží obsažené v nákupním košíku.

3.3.  Systém prodávajícího odešle kupujícímu potvrzovací e-mail, na jehož základě sděluje kupujícímu, že prodávající objednávku přijal ke zpracování a budoucímu uzavření kupní smlouvy.

3.4.  Během následujícího pracovního dne, nejdéle do 5 pracovních dnů, prodávající návrh objednávky vyhodnotí a uzavře či neuzavře s kupujícím kupní smlouvu a to tak, že:

 • Objednávku prodávající akceptuje bez výhrad a odešle kupujícímu zboží nebo provede služby. Kupující je informován o uzavření kupní smlouvy odesláním e-mailu nebo zprávy, že zboží bylo expedováno.
 • Prodávající objednávku akceptuje s výhradami a předá kupujícímu informace, pro které je nutné objednávku upravit. Může se jednat například o úpravu množství, záměnu zboží za obdobné, ve změnu dodací lhůty, způsobu dopravy nebo způsobu platby. Při vývozu mimo ČR může dojít k přepočtu výše DPH dle sazeb místa dodání. V případech, kdy je cena na dotaz nebo nebyla ještě stanovena (zboží s cenou 0), sdělí prodejce prodejní cenu. V případech, kdy je zboží půjčováno v rámci služeb půjčovny, sdělí prodávající výši půjčovného a dohodne termín předání a vrácení. Pokud kupující nevyjádří do 5 pracovních dnů svůj souhlas, je objednávka kupujícího automaticky stornována a kupujícímu jsou vrácena poskytnutá plnění.
 • Prodávající sdělí kupujícímu důvody, pro které nemůže akceptovat návrh na uzavření smlouvy.
 • Objednávku prodávající akceptuje bez výhrad a sdělí kupujícímu předpokládaný termín expedice zboží nebo doručení zboží.

3.5.  Prosté přijetí objednávky do systému prodávajícího není akceptací návrhu na uzavření smlouvy!

3.6.  Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů, Je-li více výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím výsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o úmyslu.

3.7.  Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být zvětšovací funkce prohlížeče, s jejíž pomocí se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své údaje opravovat v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které objednávkový proces ukončí.

3.8.  Smlouva je uzavírána v českém jazyku. Pokud nabízí prodávající na svých stránkách jazykovou mutaci, může být smlouva uzavřena v jazyku zvolené mutace. V případě pochybností o výkladu, má výklad českého jazyka přednost před jazykovou mutací.

3.9.  Zpracování objednávky a kontakt se obvykle uskutečňuje prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit správnost jím uvedené e-mailové adresy a telefonního čísla pro vyřízení objednávky, aby na tuto adresu mohly být přijímány e-maily zasílané prodávajícím. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit doručení všech e-mailů zaslaných prodávajícím nebo třetími osobami pověřenými zpracováním objednávky. Správné telefonní číslo je nutné pro správné doručení zásilky a je využíváno dopravcem pro avizování zásilky.

3.10.  Doporučujeme kupujícímu, aby v případě, že neobdrží do 5 minut po odeslání objednávky potvrzující e-mail, zkontroloval obsah spamového koše ve své e-mailové schránce a případně kontaktoval naší podporu telefonicky, SMS, on-line chatem, WhatsAppem či e-mailem.

3.11.  Doba doručení zboží
Prodávající zveřejňuje na e-shopu  obvyklou lhůtu dodání u každého zboží. Prodávající odešle kupujícímu kompletní objednávku ve lhůtě, která je uvedena mezi položkami objednávky jako nejdelší. Pokud není dohodnuto jinak, není lhůta pro dodání zboží delší než 30 dnů. U zboží skladem je běžná dodací lhůta 2 pracovní dny od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Kupujícímu se doporučuje, aby překontroloval při převzetí od dopravce neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenal tyto závady na přepravní list. Zjištěné závady je vhodné fotograficky zdokumentovat. V případě závažného poškození zásilky, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít od přepravce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat.

3.12.  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. V případě platby dobírkou, vystaví prodávající daňový doklad nejpozději do 2 pracovních dnů po připsání částky dobírky na účet prodávajícího. Prodávající splní svou povinnost také tím, že odešle dokumenty elektronicky na e-mail kupujícího nebo mu umožní dokumentaci a daňový doklad stáhnout ze serveru prodávajícho.

3.13.  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

3.14.  Pokud zvolíte platební metodu „PayPal Express“, platba bude zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl.et Cie , SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), v souladu s podmínkami používání PayPal, které jsou k dispozici na adrese www.paypal.com/s-uctem nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – platí podmínky pro platby bez PayPal účtu, které si můžete prohlédnout na www.paypal.com/bez-uctu.

3.15.  Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a po odeslání objednávky zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem). . Prodávající text smlouvy nad rámec tohoto nezpřístupňuje. V případě, že si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník je může bezplatně vyvolat prostřednictvím svého zaheslovaného uživatelského účtu poskytnutím odpovídající přihlašovací údaje.

 

4. Ceny a platební podmínky

4.1.  Ceny na e-shopu prodávajícího jsou uvedeny s DPH včetně poplatků a daní a bez nákladů na doručení. Z důvodů rozdílných sazeb DPH může dojít k přepočítání výše DPH při zadání doručení do jiného státu než je Česká republika. Sazba DPH je stanovena podle země doručovací adresy. Při vývozu mimo země Evropské unie není DPH účtováno.

DPH není účtováno při zasílání zboží do jiných členských zemí Evropské unie, pokud se podnikatel prokáže prokáže platným registračním číslem plátce DPH v jiném členském státě EU než ČR a jeho registrace bude úspěšně ověřena v systému vies na odkazu https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs

4.2.  Informace o ceně uvedené prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Na zboží s nulovou cenou nebyla prodejní cena ještě stanovena nebo se jedná o zboží půjčovny. Pokud zákazník vloží toto zboží do objednávkového formuláře, vypracuje mu prodávající na zboží cenovou nabídku. Pokud zákazník neakceptuje, má právo od nákupu odstoupit.

4.3.  Případné dodatečné náklady na doručení a dopravu jsou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.4.  U dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodávající nenese odpovědnost a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převody peněz bankami (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. cla). Takové náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněz, pokud je dodávka uskutečněna do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.5.  Zákazníkovi jsou nabízeny následující platební metody, které mohou být závislé na typu zboží v objednávce a lokalitě. Přesné možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

Dobírka   Platbu zákazník provádí při doručení v hotovosti nebo platební kartou přímo přepravci nebo ve výdejně zboží. V některých zemích není tato metoda podpována. Metodu nelze použít, pokud jsou v objednávce produkty, které jsou upravovány na přání zákazníka.
Platba při dodání   Platbu zákazník provádí při doručení objednávky v hotovosti nebo platební kartou na mobilním terminálu prodávajícího.
Převodem na účet před dodáním zboží   Zboží je odesláno zákazníkovi až po zaslání 100% částky na bankovní účet prodávajícího. Platební instrukce obdrží zákazník v potvrzovacím e-mailu. Platbu provede odesláním platby ze svého bankovního účtu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Převodem na účet po dodání zboží   V některých zemích a případně některým zákazníkům (např. státní správa, školy, stálí zákazníci a pod) může prodávající povolit platební metodu, která umožňuje, že zákazník zaplatí za dodané zboží až po obdržení zásilky. Zvolením této metody zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou předány specializovaným společnostem (např. Ratepay GmbH, KLARNA BANK AB) k prověření jeho platební morálky.
Platba platební kartou přes PayU   Zákazník uhradí cílovou částku pomocí platební karty přes platební bránu. Do rozhraní platební brány zákazník zadává číslo karty, datum platnosti a CVC kód ze zadní strany karty. Poté je jeho platba ověřena bankou zasláním SMS kódu a zadáním e-PIN.
Platba platební kartou - přes SaltPay (dříve Borgun)   Zákazník uhradí cílovou částku pomocí platební karty přes platební bránu. Do rozhraní platební brány zákazník zadává číslo karty, datum platnosti a CVC kód ze zadní strany karty. Poté je jeho platba ověřena bankou zasláním SMS kódu a zadáním e-PIN.
Platba platebními tlačítky přes PayU   Zákazník si v e-shopu v průběhu objednávky vybere platební metodu online bankovní převod. Po odeslání objednávky je přesměrován na platební bránu, kde si vybere ze seznamu bank takovou, u které má účet. Poté je zákazník přesměrován na stránku svého internetového bankovnictví. Po přihlášení na něj čeká předvyplněný platební příkaz, který stačí potvrdit a platba je hotová.
Platba přes poskytovatele PayPal   Platba je odečtena z platební karty zákazníka nebo zákaznického účtu zákazníka vedeného u společnosti PayPal.
Prostřednictvím úvěru   Platba je provedena z účtu třetí osoby, která spotřebiteli posyktuje úvěr. Spotřebitel souhlasí s předáním osobních dat poskytovateli úvěru.

4.6.  Pokud byla sjednána platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.

4.7.  Při platbě platební metodou nabízenou společností PayPal je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl . et Cie , SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), v souladu s podmínkami používání PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/zakaznik-s-uctem nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – platí podmínky pro platby bez PayPal účtu, které si můžete prohlédnout na https://www.paypal.com/bez-uctu.

4.8.  Pokud objednávkový formulář obsahuje položky, které jsou upravovány na přání zákazníka, je vyžadována platba předem a nelze použít platební metody dobírka.

4.9.  Pokud zákazník poskytuje nějaké finanční plnění (např. platbu) kupujícímu před uzavření kupní smlouvy, poskytuje tak prodávajícímu zálohu, bude použita při uzavření kupní smlouvy na zaplacení kupní ceny nebo bude kupujícímu vrácena. V případě neuzavření kupní smlouvy se zavazuje prodávající poskytnuté peněžní prostředky nejdéle do 5 pracovních dnů odeslat zpět kupujícímu.

 

5. Dodací a přepravní podmínky

5.1.  Zboží je doručováno na doručovací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího. Odchylně od toho, je-li zvolena platební metoda PayPal, je rozhodující dodací adresa uložená zákazníkem u PayPal v době platby.

5.2.  Pokud přepravní společnost zašle zaslané zboží zpět prodávajícímu, protože doručení zákazníkovi nebylo možné, nese náklady za neúspěšné odeslání zákazník. To neplatí, neodpovídá-li zákazník za okolnost, která vedla k nemožnosti dodání, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, ledaže mu prodávající službu v přiměřené době předem oznámil. To dále neplatí, pokud jde o náklady na dodání , pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník účinně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, na náklady na vrácení se vztahuje úprava uvedená ve storno podmínkách prodávajícího.

5.3.  Osobní odběr je možný až poté, co prodávající oznámí kupujícímu SMS nebo e-mailem, že zásilka je připravena k expedici na adrese: TOREX BOHEMIA,s.r.o., Prosečská 117, CZ-46804 Jablonec nad Nisou, Česká republika. Tato adresa slouží také pro nakládku, pokud si zákazník posílá pro zboží vlastního přepravce.

5.4.  Cena a způsob doručení (informace zde).
Cenu za doručení u běžných zásilek vypočítává samostatně internetový obchod na základě celkové váhy zásilky. V případech, kdy celkový objem zásilky nebo charakter či povaha objednávaného zboží vybočuje z běžných přepravních parametrů přepravce zboží a je nutno objednávku rozdělit na více zásilek nebo uhradit vícenáklady za přepravu či volit jiného přepravce, je prodávající oprávněn upravit cenu za přepravu a tím i hodnotu objednávky. V tomto případě je prodávající povinen žádat kupujícího o autorizaci upravené objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Pokud kupující neakceptuje změnu ceny, návrh na uzavření smlouvy nebo kupní smlouva se zruší. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny. Poskytnutá plnění (zálohy) budou vrácena.

5.5. Pokud hodnota zásilky přesáhne 300,- Kč je balné zdarma. V opačném případě je účtován poplatek 50,- Kč. U paletových zásilek je stanoven poplatek za kompletaci palety ve výši 200,- Kč bez DPH za paletu zboží. Cena palety je účtována, pokud není sjednána výměna za jinou. V případě objednávek v EUR se použije ekvivalent.

5.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6. Výhrada vlastnického práva

6.1. Prodávající si vždy ponechává vlastnictví k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

 

7. Odpovědnost za vady - Práva z vadného plnění

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Práva a odpovědnost za vady pro podnikatele, která jsou odchylná od práv spotřebitele, jsou uvedeny v bodě 7.14.

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4.  Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5.  Ustanovení uvedená v čl.7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6.  Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7.  Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese TOREX BOHEMIA,s.r.o., Prosečská 117, CZ-46804 Jablonec nad Nisou, Česká republika, telefonicky na čísle +420 602 404 666 či elektronickou poštou na adrese info@torex.cz. Pro podání reklamace však doporučujeme použít reklamační formulář.

7.8.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9.  Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.10.  Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11.  Přechod rizika Nebezpečí náhodného poškození nebo náhodné ztráty zboží nese prodávající až do předání zboží a přechází na spotřebitele předáním zboží spotřebiteli. Spotřebitele žádáme, aby dodané zboží se zjevným přepravním poškozením reklamoval ihned u doručovatele zásilky a sepsal s přepravcem Protokol o poškození zásilky, pořídil fotodokumentaci a informoval prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud zákazník nevyhoví, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad. Pomůže nám to však při uplatňování reklamace na přepravu.

7.12.  Adresa pro zasílání reklamací: TOREX BOHEMIA s.r.o. Prosečská 117, 46804 Jablonec nad Nisou, Česká republika, tel.: +420 602 404 666.

7.13. V případě, že se kupující nachází mimo ČR, vyzvedne zásilku přímo u zákazníka přepravce GLS. Není třeba nám zásilku někam posílat. Přepravce ji vyzvedne na zadané adrese a doručí nám ji k vyřízení reklamace nebo vrácení zboží.

7.14.  Pro podnikatele platí, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození na ně přechází, jakmile prodávající předal zásilku s objednávkou prvnímu dopravci nebo osobě či instituci, která je jinak odpovědná za doručení zásilky. Povinností podnikatele je prohlédnout zboží ihned po dodání a případně nedostatky neprodleně nahlásit prodávajícímu. Doporučuje se pořídit fotodokumentaci, vždy sepsat s přepravcem Protokol o poškození zásilky a informovat prodávajícího.

Nenahlásí-li kupující vadu zboží při předání, považuje se dodání zboží za schválené. Toto ustanovení neplatí, pokud se jedná o vadu, která není při běžné prohlídce patrná. Projeví-li se závada později, musí být oznámení učiněno ihned po jejím zjištění. Jinak se zboží i s ohledem na tuto vadu považuje za schválené a bez vad. K zachování práv kupujícího postačuje včasné odeslání oznámení o vadě. Prodávající je odpovědný za vady, o kterých věděl a podvodně je zamlčel.

Pro podnikatele je promlčecí doba u nároků z vad jeden rok od přechodu nebezpečí; zákonné promlčecí lhůty pro regresní právo podle zůstávají nedotčeny.

Pro podnikatele platí jako ujednání o kvalitě zboží pouze naše vlastní informace a popisy produktů výrobce, které byly součástí smlouvy či nabídky; Prodávající nenese žádnou odpovědnost za veřejná prohlášení výrobce nebo jiná reklamní prohlášení.

Je-li dodaná věc vadná, poskytuje prodávající zpočátku podnikatelům záruku dle svého uvážení odstraněním vady (oprava) nebo dodáním bezvadné věci (náhradní dodávka).

7.15.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

8.1.  Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy. Podnikatelé mohou odstoupit od smlouvy po vzájemné dohodě s prodávajícím a po uhrazení oprávněně vynaložených nákladů, které vynaložil prodávající.

8.2.  Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle, sdělí nebo předá ve 30 denní lhůtě.

Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné pro odstoupení od smlouvy použít Formulář pro odstoupení od smlouvy . Odstoupení lze také zaslat na e-mail info@torex.cz . V odstoupení doporučujeme uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

8.3.  Výslovně upozorňujeme, na povinnost spotřebitele odstoupit od smlouvy zákonným způsobem, pokud se rozhodne zásilku nepřevzít a to zejména v případě objednávek zasílaných na dobírku. Nepřevezme-li kupující zboží ve stanovené době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit a náklady za zmařenou přepravu zboží k zákazníkovi a od zákazníka a dále poplatek za uskladnění za každý den prodlení a to ve výši 10,- Kč/den počínaje následujícím dnem od konce doby pro převzetí. Maximálně však 300,- Kč. Pokud není doba na převzetí zásilky stanovena VOP přepravce, má se za to, že tato doba je 7 kalendářních dnů. Obdobně se postupuje u osobního odběru. Pokud je zboží předem zaplaceno, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

On-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

8.4.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.5.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.6.  Výjimky při odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluvy na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  • u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
  • u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit;
  • u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal;
  • u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik;
  • u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu
  • u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

8.7.  Zrušení smlouvy (objednávky), odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, na základě těchto obchodních podmínek nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít, odstoupit nebo upravit již uzavřenou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a zejména v těchto případech:

  • kupující o sobě prodávajícímu sdělil klamavé nebo neúplné údaje, např. věk
  • kupující objednává zboží nebo služby v neobvyklém rozsahu a množství. Navíc je podezření, že kupující jedná s cílem způsobit prodávajícímu škodu.
  • kupující opakovaně objednává zboží nebo služby, které opakovaně nepřebírá nebo vrací.
  • kupující svým jednáním porušuje dobré mravy nebo může způsobit pohoršení.
  • zásilka se vrátila zpět prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zásilky a kupující neodstoupil od smlouvy. Nárok na úhradu způsobené škody prodávajícímu však nezaniká.
  • zásilku určenou k osobnímu odběru kupující nevyzvedl do 7 dnů od oznámení, že zásilka je připravena k vyzvednutí. Nárok na úhradu způsobené škody prodávajícímu však nezaniká.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě v požadovaném množství nebo je nebude možné dodat do sjednaného termínu, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží. Prodávající nabídne jiné srovnatelné položky, které jsou skladem, a/nebo navrhne jiné řešení situace. V tom případě si však vyžádá prodávající souhlas kupujícího se změnou smlouvy (objednávky). Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen od smlouvy odstoupit, vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. Pokud nedojde mezi kupujícím a prodávajícím k jiné dohodě.

 

9. POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

9.1.  Veškerý digitální obsah je poskytován jednorázově bez nároku na aktualizaci a nároku na technickou podporu s výjimkou případů, kdy je jednoznačně uvedeno jinak nebo to nařizují právní předpisy země spotřebitele.

9.2.  Pro stažení a přehrání digitálního obsahu je potřeba připojení k internetu a operační systém Windows 10.

9.3.  Digitální obsah bude kupujícímu dodán tak, že prodávající odešle do e-mailové schránky kupujícího e-mail s odkazem, kde je možné digitální obsah stáhnout po dobu 30 dnů.

 

10. Výroba na zakázku - Zvláštní podmínky pro zpracování zboží dle konkrétní specifikace zákazníka

10.1.  Pokud prodávající je podle obsahu smlouvy zavázán kromě dodání zboží navíc i ke zpracování zboží podle konkrétní specifikace zákazníka, je zákazník povinen poskytnout provozovateli veškerý obsah potřebný ke zpracování, jako jsou texty, obrázky nebo grafiku v souborových formátech a kvalitě a velikostech specifikovaných prodávajícím.

Dále je zákazník povinen udělit prodávajícímu potřebná práva k užívání. Za obstarání a nabytí práv k tomuto obsahu odpovídá výhradně zákazník. Zákazník prohlašuje a přebírá odpovědnost za to, že má právo používat obsah poskytnutý prodávajícímu. Jen zákazník je zodpovědný a dbá na to, aby nebyla porušována žádná práva třetích osob, zejména autorská práva, ochranné známky a osobnostní práva.

10.2.  Pokud to vyžadují okolnosti a povaha zakázky, odešle prodávající zákazníkovi grafické zpracování předlohy ke korektuře. Má se za to, že pokud korekturu zákazník odsouhlasí, věc nemá vady, pro které je možné zboží reklamovat. Případná reklamace se řídí odsouhlasenou korekturou.

10.3.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracování objednávky, pokud obsah poskytnutý zákazníkem za tímto účelem porušuje zákonné či úřední zákazy nebo uráží obecnou slušnost. To se týká zejména poskytování protiústavního, rasistického, xenofobního, diskriminačního, urážlivého, mládeži ohrožujícího a/nebo násilí oslavujícího obsahu.

10.4.  Jsou-li sjednány termíny realizace objednávky, počítají se doby pro realizaci od okamžiku převzetí podkladů od zákazníka nebo v případě korektury od okamžiku přijetí informace o schválení korektury. Schválení korektury musí mít jasný souhlas a písemnou formu (například e-mail, SMS).

 

11. Jurisdikce a rozhodné právo

11.1.  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

11.2.  Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Smlouva se uzavírá v češtině. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů, má přednost výklad smlouvy v českém jazyce.

11.3.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.4.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5.  Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo České republiky, s výjimkou zákonů o mezinárodní koupi movitých věcí. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není poskytnutá ochrana zrušena kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

 

12. Alternativní řešení sporů

12.1.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

12.2.  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.3  Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu +420 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

12.4.  Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

12.5.  Prodávající není povinen účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem, je však zásadně ochoten tak učinit.

 

13. Doprava

13.1.  Rychlý přehled dodacích metod a cen za dopravu zboží naleznete zde.

13.2.  Cenu za doručení u běžných zásilek vypočítává samostatně internetový obchod na základě celkové váhy zásilky. V případech, kdy celkový objem zásilky nebo charakter či povaha objednávaného zboží vybočuje z běžných přepravních parametrů přepravce zboží a je nutno objednávku rozdělit na více zásilek nebo uhradit vícenáklady za přepravu či volit jiného přepravce, je prodávající oprávněn upravit cenu za přepravu a tím i hodnotu objednávky. V tomto případě je prodávající povinen žádat kupujícího o autorizaci upravené objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Pokud kupující neakceptuje změnu ceny, návrh na uzavření smlouvy nebo kupní smlouva se zruší. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

13.3.  Naše zboží zasíláme do České republiky, Slovenska a všech ostatních zemí Evropské unie. Výjimku tvoří zámořské nebo ostrovní destinace, kde může být doprava problematická nebo dražší.

13.4.  Mimo EU zasíláme do Švýcarska a Norska. Další destinace po vzájemné dohodě.

13.5.  Pokud si přejete, aby byla odeslána do jiné země, zašlete nám prosím e-mail na info@torex.cz před zadáním objednávky a sdělte nám položku, množství a dodací adresu se zemí a odpovídajícím poštovním směrovacím číslem. Poté vás budeme v krátké době informovat, zda můžeme také odeslat do požadované země, a pokud je možné doručení na požadovanou dodací adresu, budeme vás informovat o nákladech na dopravu, protože se musíme zeptat našeho přepravního partnera na možnost dopravy a náklady předem.

13.6.  V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které neneseme odpovědnost a které musíte nést kupující. Patří sem například náklady na převody peněz bankami (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. cla). Více informací naleznete například na https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties_en a o dovozní dani z obratu na http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do a konkrétně pro Švýcarsko na http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

13.7. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 

14. UŽIVATELSKÝ ÚČET

14.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

14.2  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

14.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

14.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

14.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

14.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

15. Obchodních sdělení

15.1.  Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

15.2.  Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, na základě přímého marketingu, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Doporučujeme však využít odkazu v patičce e-mailu k odhlášení z přímého marketingu.

 

16. Cookies

16.1.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

16.2.  Podrobné informace ke cookies naleznete na odkazu pravidla pro uzivani cookies

 

17. Ochrana osobních údajů

17.1.  Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

17.2.  Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

17.3.  Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je zapsán do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00038109.

17.4.  Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím subjektům, které nejsou přepravci zásilek nebo zprostředkovatele peněžních transakci.

17.5.  Nejvýznamnější smluvní přepravci: PPL, DHL, GLS, Zásilkovna, Raben

17.6.  Nejvýznamnější zprostředkovatele platebních transakcí: SaltPay (B-Payment), PayU

17.7.  V případě platební metody Odložená platba, budou předány osobní údaje zákazníka k prověření jeho platební morálky společnostem: Ratepay GmbH, KLARNA BANK AB.

 

18. Ostatní

18.1.  Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zboží prodáváno jako dekorativní na jedno použití, nestálobarevné, nevhodné k praní a není určeno k přímému styku s potravinami.

18.2.  Prodávané zboží není hračkou, pokud není uvedeno jinak.

18.3.  Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve vztahu ke kupujícímu (konečnému spotřebiteli) plní prodávající v České republice prostřednictvím smluvního vztahu se společností EKO-KOM - č. registrace: F00034605.
Ve Spolkové republice Německo je registrován v sytému „Der Grüne Punkt“ po evidenčním číslem: 5653103 . Prodávající je registrován v systému Lucid pode číslem: DE3531267559343.

18.4.  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

18.5.  Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, pokud není zřetelně uvedeno, že obsah na fotografii je jen ilustrativní. K posuzování barevných odstínů je nutno použít kalibrované zobrazovací zařízení.

18.6.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

18.7.  Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

18.8.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18.9.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

18.10.  Prodávající je registrován jako Dovozce a Distributor zdravotnických prostředků na základě žádosti ze 20.9.2020 u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (5519851920)

18.11.  Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

18.12.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Jablonci nad Nisou 11.02.2022


Ing.Petr Holouš
TOREX BOHEMIA,s.r.o.
Jednatel

Reklamační řád:

Zákonná práva kupujícího a povinnosti prodávajícího jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Reklamační řád obsahuje pouze zkrácený přehled o právech spotřebitele a doporučení pro kupující, jak postupovat.

1.1.  Pokud jste spotřebitel, máte právo uplatnit reklamaci v době 24 měsíců od okamžiku převzetí zásilky (například od dopravce). Tato doba může být delší, pokud delší záruku nabízí výrobce, je uváděna v reklamě nebo na obalu, či v návodu k použití.

1.2.  Práva podnikatele jsou odlišná od práv spotřebitele a jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Ve většině případů platí pro podnikatele záruka 12 měsíců od expedice zboží, tedy předání zboží prvnímu přepravci.

1.3.  V této době může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou). Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

1.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na:

 • odstranění vady a/nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy

1.5.  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

1.6.  Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (v kterékoli provozovně, sídle či na dálku) nebo u osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

1.7.  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

1.8.  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

1.9.  Lhůta pro vyřízení reklamace zákazníka běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy..

1.10.  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

1.11.  Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

1.12.  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

1.13.  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

2. Doporučený postup vyřízení reklamace

Tento doporučený postupu řešení reklamace není pro kupujícího závazný.

 1. Kupující vyplní a odešle reklamační formulář.
 2. Prodávající posoudí charakter reklamace a případně vyzve prodávajícího, aby poslal reklamované zboží k posouzení či opravě. Zboží by mělo být kompletní, čisté a mělo by být ve vhodném obalu, tak aby nedošlo k poškození při přepravě. Pokud není dohodnuto jinak, zašle kupující zboží na adresu: TOREX BOHEMIA s.r.o. Prosečská 117, 46804 Jablonec nad Nisou, Česká republika, tel.: +420 602 404 666.
 3. Pokud to charakter reklamace vyžaduje, vyšleme technika ke kupujícímu.
 4. Zásilku může u zákazníka vyzvednout kurýr GLS a doručit prodávajícímu.
 5. Zákazníka budeme informovat, že jsme zásilku obdrželi a sdělíme další postup.

V Jablonci nad Nisou 11.02.2022


Ing.Petr Holouš
TOREX BOHEMIA,s.r.o.
Jednatel